Yhteistyöpyyntö ulosteensiirtoja tekeville kollegoille

3.11.2017

Suomessa ulosteensiirtoja tekeviä yksiköitä pyydetään tutkimukselliseen ja kliiniseen yhteistyöhön!

Hyvät ulosteensiirtoja tekevät kollegat!
 
Tutkimusryhmämme pyytää kaikkia Suomessa ulosteensiirtoja tekeviä yksiköitä tutkimukselliseen ja kliiniseen yhteistyöhön!

Alkuvuodesta julkaistussa eurooppalaisessa konsensusartikkelissa todettiin seuraavaa:

  • Ulosteensiirto on indisoitu vain toistuvan Clostridium enteriitin hoidossa, muissa indikaatioissa hoito tulisi antaa vain tutkimuksen yhteydessä.
  • Artikkelissa esiteltiin aiempaa selvästi pidempi lista suositettuja ulosteenluovuttajan seulontatutkimuksia.
  • Ulosteensiirto on tehokas myös pakastetun ja sulatetun siirteen kanssa, mahdollistaen ulostepankkien perustamisen ulosteensiirtohoitojen sujuvoittamiseksi.-Lisää tutkimusta toivottiin mm. ulosteensiirtojen pitkäaikaisvaikutuksista.
  • Ulosteensiirtopotilaiden kansallisia rekisterejä suositettiin perustettavaksi.

Ulosteensiirron pitkäaikaisvaikutusten tutkimiseksi haluamme aloittaa tutkimusyhteistyön kaikkien Suomessa ulosteensiirtoja tekevien keskusten kanssa. Osana Perttu Lahtisen ulosteensiirtoja käsittelevää väitöskirjatyötä, on tarkoituksemme kerätä mahdollisimman kattavasti Suomessa tehdyt ulosteensiirtopotilaat, sekä Clostridiumin vuoksi hoidetut, että potilaat, joilla tarkan yksilöllisen harkinnan perusteella on tehty ulosteensiirto kokeellisena hoitomuotona. Kaikilta tutkimukseen saaduilta potilailta on tarkoitus seurata ulosteen mikrobiomin muutoksia vuoden ajan, sekä yleisiä terveydentilan muutoksia kyselykaavakkein ad 10 vuotta tämän jälkeen. 

Kansallisen yhteistyöverkoston kautta tavoitteemme on ulosteensiirtotutkimusten edesauttamisen lisäksi yhtenäistää ulosteensiirron ja luovuttajaseulonnan käytäntöjä. Lisäksi pyrimme edesauttamaan ulostepankkien perustamista ja/tai pankkiulosteen saatavuuden parantamista. 

Etsimme asiasta kiinnostuneita kontaktihenkilöitä suomalaisista ulosteensiirtoja tekevistä yksiköistä. Tavoitteena löytää joka yksiköstä ainakin yksi henkilö, jonka kautta voimme asiaan liittyviä viestejä ja tiedotteita jatkossa lähettää.

Pyydämme asiassa ystävällisesti ottamaan yhteyttä ja ilmoittautumaan mukaan!

Järjestämme myös 9.2.2018 Helsingin Gastropäivien yhteydessä tätä ja muita ulosteensiirtoaiheita käsittelevän symposiumin.


Perttu Lahtinen, Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti
Perttu.lahtinen@phhyky.fi Puh. 044-719 5256

Dosentti Reetta Satokari, Helsingin yliopisto 
- Mikrobistotutkimukset, ulostepankkiasiantuntemus
Reetta.satokari@helsinki.fi

OYL Perttu Arkkila, HUS gastro
perttu.arkkila@hus.fi

European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice: Cammarota et al.Gut. 2017 Apr; 66(4): 569–580.