Apurahat


Matka-apurahaa ulkomaisiin kokouksiin ja klinikkavierailuihin

 

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n hallitus myöntää matka-apurahoja alan keskeisiin ulkomaisiin kokouksiin sekä klinikkavierailuihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on kokouksessa oma tieteellinen esitys (abstrakti tai posteri). Lisäksi yhdistys on valmis tukemaan yhdistyksen jäsenen ammatillista vierailua koti- tai ulkomaille. 

Myönnettävät täysimääräiset apurahat vuodelle 2018 ovat

  • Euroopan alueelle 800 euroa

  • Euroopan ulkopuolelle 1 000 euroa

  • Klinikkavierailuihin 2 500 euroa

Edellytykset matka-apurahan saamiseksi

  • Hakija on yhdistyksen jäsen

  • Anomus on jätetty ennen matkaa

  • Hakijan edellytetään ilmoittavan muualta haettujen ja saatujen apurahojen määrä hakemuksessaan

  • Vapaamuotoinen hakemus matkakuluarvioineen (eritelty budjetti) ja abstrakteineen anotaan kirjallisesti

Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistumiseksi. 

Apurahahakemuksen lähettäminen

Apurahahakemukset lähetetään yhdistyksen toimistolle: toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi

tai postitse:
Suomen Gastroenterologiayhdistys ry.
c/o Duodecim
PL 713
00101 Helsinki

Raportointivelvollisuus

Apurahan saajan tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle asianmukainen selvitys (esim. abstrakti, matkakertomus) apurahan käytöstä. Raportit julkaistaan yhdistyksen nettisivujen Jäsensivuilla.

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan sen jälkeen, kun apurahan saaja on palauttanut yhdistykselle lyhyen, vapaamuotoisen matkaraportin (yksi A4 sivu mieluiten pdf-muodossa). Raportti julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Raportissa saa olla (pieniä) kuvia. 

Lähetä matkaraportti yhdistyksen sihteerille (laura.merras-salmio@hus.fi) sekä toimistolle (toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi).

Apurahan maksua varten lähetä alla oleva maksatuspyyntölomake sekä kuitit yhdistyksen toimistolle joko sähköpostitse: toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi tai postitse: Suomen Gastroenterologiayhdistys, c/o Duodecim, PL 713, 00101 HELSINKI

Apurahoista päättävät hallituksen kokoukset pidetään touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa vuonna 2018