Apurahat


Matka-apurahaa ulkomaisiin kokouksiin ja klinikkavierailuihin

 

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n hallitus myöntää matka-apurahoja ulkomaisiin alan kokouksiin sekä klinikkavierailuihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on kokouksessa oma tieteellinen esitys (abstrakti tai posteri). Lisäksi yhdistys on valmis tukemaan yhdistyksen jäsenen ammatillista vierailua koti- tai ulkomaille. 

Myönnettävät täysimääräiset apurahat vuodelle 2017 ovat

  • Euroopan alueelle 1 000 euroa

  • Euroopan ulkopuolelle 1 300 euroa

  • Klinikkavierailuihin 3 000 euroa

Edellytykset matka-apurahan saamiseksi:

  • Hakija on yhdistyksen jäsen

  • Matka-apurahaa ei ole myönnetty toiselta taholta

  • Anomus on jätetty ennen kokousmatkaa

  • Hakijan edellytetään ilmoittavan muualta haettujen ja saatujen apurahojen määrä hakemuksessaan

  • Vapaamuotoinen hakemus matkakuluarvioineen (eritelty budjetti) ja abstrakteineen anotaan kirjallisesti

Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistumiseksi. 

Raportointi

Apurahan saajan tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle asianmukainen selvitys (esim. abstrakti, matkakertomus) apurahan käytöstä. Raportit julkaistaan yhdistyksen nettisivujen Jäsensivuilla.

Apurahahakemuksen lähettäminen

Apurahahakemuksen voi lähettää sähköpostitse: marketta.kaunisto@duodecim.fi tai postitse:

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry.
c/o Duodecim
PL 713
00101 Helsinki