Kohtaatko työssäsi keliakiapotilaita? Tervetuloa vastaamaan lyhyeen kyselyyn! 

13.4.2022

Kysely terveydenhuollon ammattilaisille: Keliakian diagnostiikka ja seuranta Suomessa vuoden 2018 Käypä hoito -suosituksen jälkeen

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka keliakian diagnostiikka ja seuranta ovat toteutuneet Suomessa vuonna 2018 päivitetyn Käypä hoito -suosituksen jälkeen, joka mahdollistaa diagnoosin asettamisen tietyissä tilanteissa ilman ohutsuolen tähystystutkimusta. Tutkimme myös keliakiapotilaiden ja heitä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia keliakian diagnostiikasta ja seurannasta. Lisäksi yksi tärkeimmistä näkökulmistamme on, vaikuttavatko keliakian diagnosointitapa (verikokeiden tai tähystyksen perusteella) tai muut tekijät siihen, miten keliakiapotilaat kokevat yleisen terveydentilansa, elämänlaatunsa sekä gluteenittoman ruokavaliohoidon toteuttamisen.
 
Tiedot kerätään anonyymisti eikä lopullisista tuloksista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Tietoja käsitellään huolellisesti tietosuojalakien edellyttämällä tavalla. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia.
 
Linkki kyselyyn: https://redcap.link/keliakia-kh
 
Tutkimuskutsua saa mielellään jakaa (välitä viesti) työssään keliakiapotilaita kohtaaville kollegoille (lääkärit, hoitajat, ravitsemusterapeutit, muut).
 
 
Ystävällisin terveisin ja mahdollisesta osallistumisesta kiittäen,
 
Hanna Sareila, lääkäri, väitöskirjatutkija
Laura Kivelä, lääkäri, dosentti
Tuire Ilus, lääkäri, lääketieteen tohtori
Tuomas Koskela, professori
Kalle Kurppa, professori
Katri Kaukinen, professori
 
Keliakiatutkimuskeskus, Tampereen yliopisto