Apurahat ja kilpailut

GASTROENTEROLOGIAYHDISTYKSEN APURAHAT
 

Apurahoista päätetään vuosittain hallituksen kevätkauden viimeisessä kokouksessa (touko-kesäkuussa) ja syyskauden viimeisessä kokouksessa (marras-joulukuussa).

Matka-apurahaa ulkomaisiin kokouksiin ja klinikkavierailuihin


Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n hallitus myöntää matka-apurahoja alan keskeisiin ulkomaisiin kokouksiin sekä klinikkavierailuihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on kokouksessa oma tieteellinen esitys (abstrakti tai posteri). Lisäksi yhdistys on valmis tukemaan yhdistyksen jäsenen ammatillista vierailua koti- tai ulkomaille. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kahdesti vuodessa: touko-kesäkuun ja marras-joulukuun kokouksissa.

Myönnettävät täysimääräiset apurahat  ovat

  • Euroopan alueelle 800 euroa
  • Euroopan ulkopuolelle 1 000 euroa
  • Klinikkavierailuihin 2 500 euroa

Edellytykset matka-apurahan saamiseksi

  • Hakija on yhdistyksen jäsen
  • Anomus on jätetty ennen matkaa
  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään maksimissaan joka toinen vuosi
  • Hakijan edellytetään ilmoittavan muualta haettujen ja saatujen apurahojen määrä hakemuksessaan
  • Vapaamuotoinen hakemus matkakuluarvioineen (eritelty budjetti) ja abstrakteineen anotaan kirjallisesti

Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistumiseksi. 

Lähetä apurahahakemus yhdistyksen toimistolle

           

Sähköpostitse

toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi

 

Postitse

 

 

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry.
c/o Duodecim
PL 713
00101 Helsinki

 

Raportointivelvollisuus

Apurahan saajan tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle raportti (esim. abstrakti, matkakertomus) apurahan käytöstä. Raportti voi olla lyhyt ja vapaamuotoinen (yksi A4 sivu mieluiten pdf-muodossa) ja siinä saa olla myös pieniä kuvia. Raportit julkaistaan yhdistyksen nettisivujen Jäsensivuilla. 

Lähetä raportti yhdistyksen sihteerille (tuire.ilus@pshp.fi) sekä toimistolle (toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi).

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan kuitteja ja matka-raporttia vastan. Yhdistys maksaa apurahan saatuaan apurahan saajalta täytetyn maksatuspyyntölomakkeen, kuitit sekä raportin.

Täytetty maksatuspyyntölomake ja kuitit tulee lähettää sähköpostitse, pdf-tiedostona skannauspalveluumme osoite: 

SuomenGastroenterologiayhdistysry.FI.P.145603-7@docinbound.com 

           Viestin vastaanottaja kentässä saa olla vain tämä osoite. Jos lasku halutaan toimittaa samalla muillekkin on heidät laitettava sähköpostiviestiin kopion saajiksi. Laskun tulee olla sähköpostiviestin liitteenä PDF-muodossa. Kaikki samaan laskuun liittyvät dokumentit on yhdistettävä yhteen liitetiedostoon.  Liitetiedoston koko saa olla korkeintaan 10 Mb.

 


Vapaat esitelmät -kilpailu Gastropäivillä

Vapaat esitelmät -kilpailu järjestetään vuosittain Gastropäivien yhteydessä.

Kilpailuun voi ilmoittaa gastroenterologisesta aiheesta tehdyn tutkimuksen riippumatta erikoisalasta. 

Kilpailun arvostelusta ja palkinnoista päättää Gastroenterologiayhdistyksen hallitus. Hallitus sopii keskuudestaan työryhmän, joka arvioi suulliset esitelmät, ottaen huomioon mahdolliset jääviysasiat. 

Kilpailuun lähetetään kirjallinen tiivistelmä (max 1 A4, riviväli 2), joka saa olla myös englanninkielinen. 

Esitelmä pidetään suomeksi. Poikkeustapauksissa voidaan sopia englanninkielisestä esityksestä. Esitelmät pidetään ensimmäisen kokouspäivän (torstai) aikana.

Esitelmän kesto on tarkasti osallistujille ilmoitettavan ajan pituinen. Puheenjohtaja keskeyttää esityksen ajan ylittyessä. Keskusteluun varattu aika on huomioitava. Kilpailijan tulee huolehtia oman esityksen lataamisesta luentosalin tietokoneelle sessiota edeltävän tauon aikana.

Kilpailun tulos ilmoitetaan ja palkinnot jaetaan iltajuhlassa samana iltana. Parhaat esitykset palkitaan rahapalkinnolla, jonka suuruuden hallitus päättää vuosittain.

KILPAILUT

Vapaat esitelmät -kilpailu

Gastropäivillä

Potilastapauskilpailu

syyskokouksessa