Apurahat ja kilpailut


GASTROENTEROLOGIAYHDISTYKSEN APURAHAT

Myönnettävät täysimääräiset apurahat  ovat

  • Matka-apuraha Euroopan alueelle 800 euroa
  • Matka-apuraha Euroopan ulkopuolelle 1 000 euroa
  • Apuraha klinikkavierailuun 2 500 euroa
  • Kirjoitustuki 2 500 euroa

Uusi apurahamuoto: kirjoitustuki

Apurahaa myönnetään kansallisten suositusten kirjoittamiseen.
Kirjoitustuen enimmäismäärä on 2 500 € kahden viikon työskentelyyn. 

Matka-apurahaa ulkomaisiin kokouksiin ja klinikkavierailuihin

Yhdistyksen hallitus myöntää matka-apurahoja alan keskeisiin ulkomaisiin kokouksiin sekä klinikkavierailuihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on kokouksessa oma tieteellinen esitys (abstrakti tai posteri). Lisäksi yhdistys on valmis tukemaan yhdistyksen jäsenen ammatillista vierailua koti- tai ulkomaille. 

Edellytykset matka-apurahan saamiseksi

  • Hakija on yhdistyksen jäsen
  • Anomus on jätetty ennen matkaa
  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään maksimissaan joka toinen vuosi
  • Hakijan edellytetään ilmoittavan muualta haettujen ja saatujen apurahojen määrä hakemuksessaan
  • Vapaamuotoinen hakemus matkakuluarvioineen (eritelty budjetti) ja abstrakteineen anotaan kirjallisesti

Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistumiseksi. 

Apurahan hakeminen

Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Laita matka-apuraha- ja klinikkavierailuhakemukseen matkakuluarvio (eritelty budjetti) ja abstrakti.

Apurahan maksaminen

Matka-apuraha ja klinikkavierailuapuraha maksetaan kuitteja ja matkaraporttia vastan. Lähetä maksatuspyyntölomake, kuitit sekä matkaraportti yhdistyksen toimistolle.

Matka-apurahat ja klinikkavierailuapurahat maksetaan raporttia vastaan. Apurahan saajan tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle raportti (esim. abstrakti, matkakertomus) apurahan käytöstä. Raportti voi olla lyhyt ja vapaamuotoinen (yksi A4 sivu mieluiten pdf-muodossa) ja siinä saa olla myös pieniä kuvia. Raportit julkaistaan yhdistyksen jäsensivuilla. 

Apurahan maksatuspyyntölomake

PDF-tiedostoApuraha Maksatuspyyntö 2022.pdf (145 kB)

Lähetä hakemus ja maksatuspyyntö liitteineen

Sähköpostitse

Postitse

toimisto[at]gastroenterologiayhdistys.fi

Suomen Gastroenterologiayhdistys   
c/o Duodecim
PL 713
00101 HELSINKI

Tiedustelut
Gastroenterologiayhdistyksen toimisto, Marketta Kaunisto, puh. 09 6188 5305
toimisto[at]gastroenterologiayhdistys.fi


 


Vapaat esitelmät -kilpailu Gastropäivillä

Vapaat esitelmät -kilpailu järjestetään vuosittain Gastropäivien yhteydessä.

Kilpailuun voi ilmoittaa gastroenterologisesta aiheesta tehdyn tutkimuksen riippumatta erikoisalasta. 

Kilpailun arvostelusta ja palkinnoista päättää Gastroenterologiayhdistyksen hallitus. Hallitus sopii keskuudestaan työryhmän, joka arvioi suulliset esitelmät, ottaen huomioon mahdolliset jääviysasiat. 

Kilpailuun lähetetään kirjallinen tiivistelmä (max 1 A4, riviväli 2), joka saa olla myös englanninkielinen. 

Esitelmä pidetään suomeksi. Poikkeustapauksissa voidaan sopia englanninkielisestä esityksestä. Esitelmät pidetään ensimmäisen kokouspäivän (torstai) aikana.

Esitelmän kesto on tarkasti osallistujille ilmoitettavan ajan pituinen. Puheenjohtaja keskeyttää esityksen ajan ylittyessä. Keskusteluun varattu aika on huomioitava. Kilpailijan tulee huolehtia oman esityksen lataamisesta luentosalin tietokoneelle sessiota edeltävän tauon aikana.

Kilpailun tulos ilmoitetaan ja palkinnot jaetaan iltajuhlassa samana iltana. Parhaat esitykset palkitaan rahapalkinnolla, jonka suuruuden hallitus päättää vuosittain.

KILPAILUT

Vapaat esitelmät -kilpailu

Gastropäivillä

Potilastapauskilpailu

syyskokouksessa