Apurahat ja kilpailut

Vatsatautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2021

Haku alkaa 2.11.2020.
Hakuaika 2.11. - 7.12.2020.

http://www.vtts.fi

Apurahoja suoliston mikrobiotan tutkimuksen edistämiseksi

Biocodex Microbiota Foundation (BMF) apurahojen 2021 hakuaika on käynnissä.


Kansallinen apuraha

20 000 € ja tarkoitettu ihmisen suoliston mikrobiotan liittyvän tutkimuksen edistämiseksi. Teema: Gut Microbiota and Probiotics in Human Health and Disease. Hakuaika päättyy 30.11.2020. ►Lue lisää 

Kansainvälinen apuraha

200 000 €. Teema: Functional Effects of the Human Gut Microbiome on Autism
Hakuaika päättyy 30.11.2020. ►Lue lisää

Lisätietoja: Julia Cuellar, Medical Service Specialist j.cuellar@biocodex.fi, Mobile: +358 40 1945367. Biocodex Nordics, Pharmaceutical and Medical Services, PhaMe Metsänneidonkuja 8, P.O. Box 52, Fl-02130 Espoo, www.biocodex.fi


 

GASTROENTEROLOGIAYHDISTYKSEN APURAHAT
 

Apurahoista päättävät hallituksen kokoukset pidetään vuosittain touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.

Matka-apurahaa ulkomaisiin kokouksiin ja klinikkavierailuihin

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n hallitus myöntää matka-apurahoja alan keskeisiin ulkomaisiin kokouksiin sekä klinikkavierailuihin. Etusijalla ovat hakijat, joilla on kokouksessa oma tieteellinen esitys (abstrakti tai posteri). Lisäksi yhdistys on valmis tukemaan yhdistyksen jäsenen ammatillista vierailua koti- tai ulkomaille. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kahdesti vuodessa: touko-kesäkuun ja marras-joulukuun kokouksissaan.

Myönnettävät täysimääräiset apurahat  ovat

  • Euroopan alueelle 800 euroa
  • Euroopan ulkopuolelle 1 000 euroa
  • Klinikkavierailuihin 2 500 euroa

Edellytykset matka-apurahan saamiseksi

  • Hakija on yhdistyksen jäsen
  • Anomus on jätetty ennen matkaa
  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään maksimissaan joka toinen vuosi
  • Hakijan edellytetään ilmoittavan muualta haettujen ja saatujen apurahojen määrä hakemuksessaan
  • Vapaamuotoinen hakemus matkakuluarvioineen (eritelty budjetti) ja abstrakteineen anotaan kirjallisesti

Apurahaa ei myönnetä ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistumiseksi. 

Apurahahakemuksen lähettäminen

Apurahahakemukset lähetetään yhdistyksen toimistolle: toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi
tai postitse: Suomen Gastroenterologiayhdistys ry., c/o Duodecim, PL 713, 00101 Helsinki

Raportointivelvollisuus

Apurahan saajan tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle asianmukainen selvitys (esim. abstrakti, matkakertomus) apurahan käytöstä. Raportit julkaistaan yhdistyksen nettisivujen Jäsensivuilla.

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan sen jälkeen, kun apurahan saaja on palauttanut yhdistykselle lyhyen, vapaamuotoisen matkaraportin (yksi A4 sivu mieluiten pdf-muodossa). Raportti julkaistaan yhdistyksen nettisivujen jäsensivuilla. Raportissa saa olla (pieniä) kuvia. 

Lähetä matkaraportti yhdistyksen sihteerille (saija.vuolio@pp.fimnet.fi) sekä toimistolle (toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi).

Lähetä alla oleva maksatuspyyntölomake sekä kuitit yhdistyksen toimistolle joko sähköpostitse: toimisto@gastroenterologiayhdistys.fi tai postitse: Suomen Gastroenterologiayhdistys, c/o Duodecim, PL 713, 00101 HELSINKI

Apurahan maksatuspyyntölomake

PDF-tiedostoApurahan maksatuspyyntölomake Gastroenterologiayhdistys.pdf (147 kB)

Vapaat esitelmät -kilpailu Gastropäivillä

Vapaat esitelmät -kilpailu järjestetään vuosittain Gastropäivien yhteydessä.

Kilpailuun voi ilmoittaa gastroenterologisesta aiheesta tehdyn tutkimuksen riippumatta erikoisalasta. 

Kilpailun arvostelusta ja palkinnoista päättää Gastroenterologiayhdistyksen hallitus. Hallitus sopii keskuudestaan työryhmän, joka arvioi suulliset esitelmät, ottaen huomioon mahdolliset jääviysasiat. 

Kilpailuun lähetetään kirjallinen tiivistelmä (max 1 A4, riviväli 2), joka saa olla myös englanninkielinen. 

Esitelmä pidetään suomeksi. Poikkeustapauksissa voidaan sopia englanninkielisestä esityksestä. Esitelmät pidetään ensimmäisen kokouspäivän (torstai) aikana.

Esitelmän kesto on tarkasti osallistujille ilmoitettavan ajan pituinen. Puheenjohtaja keskeyttää esityksen ajan ylittyessä. Keskusteluun varattu aika on huomioitava. Kilpailijan tulee huolehtia oman esityksen lataamisesta luentosalin tietokoneelle sessiota edeltävän tauon aikana.

Kilpailun tulos ilmoitetaan ja palkinnot jaetaan iltajuhlassa samana iltana. Parhaat esitykset palkitaan rahapalkinnolla, jonka suuruuden hallitus päättää vuosittain.

KILPAILUT

Vapaat esitelmät -kilpailu

Gastropäivillä

Potilastapauskilpailu

syyskokouksessa