Suomen Gastroenterologiayhdistys ry.

 

Suomen Gastroenterologiayhdistys perustettiin vuonna 1956 edistämään suomalaista vatsaelinsairauksien tutkimusta ja hoitoa.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa lääkäreitä, jotka ovat osoittaneet perehtyneensä gastroenterologiaan. Ulkojäseneksi yhdistys voi ottaa gastroenterologiaan perehtyneitä sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 
Yhdistyksen jäsenistö koostuu gastroenterologeista, gastrokirurgeista ja muista gastroenterologiasta kiinnostuneista lääkäreistä (sisätautilääkäreitä, pediatreja, patologeja, radiologeja, yleislääkäreitä jne.) sekä sairaanhoitajista. Yhdistykseen kuuluu (1.11.2021) 496 varsinaista jäsentä ja 39 ulkojäsentä. Kannattajajäseniä yhdistyksellä on 23. Lisäksi yhdistyksellä on 18 aktiivista kunniajäsentä. 

Yhdistys järjestää koulutuspäiviä, pienryhmäkursseja ja jakaa jäsenistölleen tutkimustyötä klinikkavierailuja sekä koulutusta varten apurahoja. Yhdistys toimii yhteistyössä alan kotimaisten, pohjosmaisten ja eurooppalaisten seurojen kanssa.

Seuran toimintaa johtaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii osastonylilääkäri, dosentti Markku Nissinen, HUS Jorvin sairaala ja sihteerinä apulaisylilääkäri Tuire Ilus, TAYS, Gastroenterologian poliklinikka.

Yhdistyksellä on kolme alajaosta: IBD-, Hepatologia- ja Endoskopia-alajaos.  

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea tällä jäsehakemuslomakkeella

Yhdistyksen englanninkielinen
nimi on
The Finnish Society of Gastroenterology