Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. 

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n hallitus 2019

 

Saila Kauhanen

 

dosentti, gastrokirurgi

TYKS, T-sairaala, Hämeentie 11, 20521 Turku

Puh 02 313 0209
spkauha@utu.fi

Mikko Kiviniemi

erikoislääkäri, LL

KYS / Endoskopiayksikkö, PL 100, 70029 KYS

Puh. 017 173311
mikko.kiviniemi[at]kuh.fi

Puheenjohtaja

Johanna Louhimo

Erikoislääkäri, Kliininen opettaja, Dosentti

HYKS; Meilahden sairaala
Vatsakeskus, Vatsaelinkirurgian klinikka, PL 340, 00029 HUS

Puh. 09 4711
johanna.louhimo[at]hus.fi

Laura Merras-Salmio

Lastengastroenterologian erikoislääkäri, LT

HYKS Lastenklinikka, PL 281, 00029 HUS

Puh. 09 4711
laura.merras-salmio[at]hus.fi

Varapuheenjohtaja

Markku Nissinen

Osastonylilääkäri, LT, dosentti

HUS, Vatsakeskus, Gastroenterologia,
Jorvin yksikkö (Turuntie 150, Espoo), PL 800, 00029 HUS

Puh: 09 4711

markku.nissinen[at]hus.fi

Pia Oksanen

Erikoislääkäri, kliininen opettaja, LT

Tampereen yliopistollinen sairaala
Gastroenterologian vastuualue, Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere

Puh. 03 311 66961
pia.oksanen[at]staff.uta.fi

Varainhoitaja

Kimmo Salminen

Erikoislääkäri, LT

TYKS, Gastroenterologian poliklinikka AA2
Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Puh 02-3130691

kimmo.salminen[at]tyks.fi

Sihteeri

Saija Vuolio

Gastrokirurgi
Terveystalo

saija.vuolio[at]pp.fimnet.fi