Säännöt

SUOMEN GASTROENTEROLOGIAYHDISTYS r.y.
ENDOSKOPIA-ALAJAOS

SÄÄNNÖT

ENDOSKOPIA-jaos on Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n (SGY) alajaos ja toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa.

ENDOSKOPIA-jaos alistaa sääntönsä ja niiden muutokset SGY:n hallituksen vahvistettavaksi.

ENDOSKOPIA-jaoksen jäseniksi voivat liittyä SGY:n jäsenet sekä endoskopiasta kiinnostuneet SGY:n ulkojäsenet.

ENDOSKOPIA-jaoksen toiminnasta vastaa 5-7 jäseninen hallitus, jonka alajaoston jäsenet valitsevat 2 vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen tulee olla SGY:n varsinainen jäsen.

Hallitus nimeää itselleen puheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen kokoonpano ilmoitetaan SGY:n hallitukselle.

ENDOSKOPIA-jaos raportoi SGY:n hallitukselle toiminnastaan vuosikertomuksella.

ENDOSKOPIA-jaoksen tehtävänä on edistää endoskopiatoiminnan laatua, kehittää endoskopiatoimintaa sekä järjestää että koordinoida endoskopiatoimintaan liittyvää koulutusta Suomessa.

ENDOSKOPIA-jaos voi SGY:n hallituksen pyytämänä toimia yhdistyksen apuna valittaessa edustajia ENDOSKOPIA-alan kansainvälisiin tehtäviin tai koulutuksiin.

ENDOSKOPIA-jaos osallistuu oman toimintansa lisäksi SGY:n hallituksen pyytäessä myös ENDOSKOPIA-aiheisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja antaa SGY:n hallitukselle tarvittaessa lausuntoja alajaoksen omalta erikoisalueelta.

10§

ENDOSKOPIA-jaoksen omien koulutustilaisuuksien ohjelma ja budjetti hyväksytetään ennakkoon SGY:n hallituksessa.

11§

Toiminnassaan ENDOSKOPIA-jaos noudattaa SGY:n sääntöjä.

Helsingissä 9.2.2018
 

Mikko Kiviniemi, alajaoksen puheenjohtaja

Urpo Kinnunen, alajaoksen sihteeri